Paradisum FM ANBI

Doelstelling & Ambititie

Paradisum FM wil hedendaagse kunstuitingen( fotografie en muziek) op overtuigende wijze presenteren aan een breed en zo mogelijk nieuw publiek;
Als verbinding naar de oeroude én innovatieve kracht en pracht van het Groninger Waddenland en haar bewoners.
Als versterking van sociale cohesie en sociale mobiliteit.
Ambitie is het gebied en haar bewoners te roemen met een eigen(tijds) festival welke uit kan groeien tot een jaarlijkse foto- en muziekmanifestatie van allure en met grote uitstraling. Concreet worden de (oude en nieuwe) schone zaken getoond door met elkaar verbonden Paradisum FM-activiteiten;

Paradisum FM Organisatie

De stichting Cultuur Festival Winsum (CFW) is eigenaar en producent van PARADISUM FM, bestuursleden zijn;

Voorzitter – Jose Regtien
Penningmeester – Gijs van Rhijn
Secretaris – Peterina Geertsema

KVK 87483904
RSIN 864306817
BTW 864306817

Contactgegevens
Stichting Cultuur Festival Winsum
Schouwerzijlsterweg 13
9951TG Winsum
info@paradisum.nl
RSIN: 864306817

Beloningsbeleid

 • Onkostenvergoeding bestuur: nee
 • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
 • Toelichting vergoeding bestuur: Bestuursleden zijn onbezoldigd

Paradisum FM Resultaten

 • Een grondige inventarisatie (SCHATKAART WADDENLAND) van bestaande toeristisch-recreatieve activiteiten in het Hogeland met belangrijke nieuwe thematische toevoegingen hierop; de kwaliteiten van streek en bewoners op vernieuwende wijze zichtbaar makend.
 • Een jaarlijkse hoogwaardige fotomanifestatie PARADISUM FM WADDENLAND als nieuwe toeristische trekpleister met een blijvende, verbindende en zich immer versterkende expositie in (of bij) markante ‘pleisterplaatsen’ in het Waddenland;
  • 3 presentaties professionele fotografie in/bij markante Waddenland locaties (borgen)
  • 3 exposities in boerderijen in het Hogeland
  • 3 exposities in Oude Groninger Kerken
  • 4 grote portretten, blijvend geëxposeerd in het waddengebied.
 • Jaarlijks het markante 4-daagse kunstfestival PARADISUM FM WINSUM met fenomenale fotografie- en muziek tegen achtergrond van een prachtdorp en bijzondere historie.
 • Versterking van het gevoel van eigenwaarde bij een groot deel van de bewoners; de aandacht doet goed, bezoekers en betrokkenen tonen hun waardering voor de eigenheid en schoonheid van het gebied. Paradisum FM draagt bij aan de terugkeer van trots.
 • Nieuwe verbindingen (netwerken, samenwerkingen, infrastructuur, marketing, etc.) gedurende de festivalperiode Paradisum FM in juni..en daarna.
 • Betrokkenheid van een veelheid aan regionale instellingen, bewoners, kunstenaars. De ontmoetingen in Paradisum FM zijn laagdrempelig, staan open voor iedereen en slechten eventueel bestaande grenzen.
 • (nieuwe en ruime) aandacht van pers en media.
 • Het hele jaar door (extra) bezoeken (en overnachtingen) in het gebied op basis van nieuwe
  inventarisaties (SCHATKAART WADDENLAND) en fotomanifestaties (PARADISUM FM WADDENLAND);
  • naar schatting duizenden bezoeken SCHATKAART
  • naar schatting 10.000 bezoeken PARADISUM FM WADDENLAND.
  • naar schatting 6.000 bezoekers PARADISUM FM WINSUM.
 • Bijdrage aan de doelstellingen (m.b.t. versterking van de vrijetijdseconomie, recreatief-toeristisch
 • Bereik en inhoudelijke aandacht voor gebiedskwaliteiten) van gemeentelijke en provinciale overheid, culturele instellingen, regionale ondernemers en het Waddenfonds.